Politikalarımız

Uluslararası kalite standartlarında müşterilerimize hizmet verebilmek için ISO 9001 standartlarının uygunluğunda izlenebilirliğin sağlanmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde kullanmak, gelişimin devamlığını sağlamak adına eğitimleri arttırmak, kaynakların etkin kullanımı ile sürekli iyileştirmeyi amaçlayan kalite yönetim sistemi oluşturmak.

İnsanın en önemli değerimiz arasına koyuyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45001 standartlarında devamlı iyileştirmeler yapmak.

Sürdürebilirliğin en önemli konularından biri olan çevre ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası düzenlemeleri sağlamaktayız Tüm fabrikalarımızda kullanılan kaynakların verimliliğine özellikle dikkat ediyoruz. Mevcut yatırımlarımızla birlikte verimliliğimizi artırarak çevresel etkiyi aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak.

Müşterilerimizden gelen talep ve şikayetleri objektif bir şekilde incelemek ve onların memnuniyeti sağlamak en önemli amaçlarımızdan biridir. Müşterilerimize kaliteli, hızlı ve güvenilir çözüm yolları sunmak amaçlarımız arasındadır.